Paměť zvuku

Výstupy projektu

SOFTWARE PRO ANALÝZU INTERPRETAČNÍHO VÝKONU

Software bude sloužit k automatické analýze interpretačního hudebního výkonu. Dalšími funkcemi budou segmentace hudebních motivů a nalezení duplicitních nahrávek v databázi. Díky využití neuronových sítí poskytne rychlou a přesnou detekci rytmickým parametrů; metody strojového učení budou aplikovány pro statistické zpracování výsledných dat a grafické rozhraní v rámci webové aplikace zajistí pohodlné použití koncovými uživateli. Součástí softwaru bude uživatelský manuál.

METODIKA PRO MUZIKOLOGICKÉ VYUŽITÍ SOFTWARU PRO ANALÝZU HUDEBNĚ-INTERPRETAČNÍHO VÝKONU

Certifikovaná metodika se zaměří na muzikologické aspekty využití softwaru pro analýzu hudebně-interpretačního výkonu. Bude specifikován rozsah výzkumných procedur, které lze s pomocí softwaru provést, budou rozebrány zásady správné interpretace výstupů softwaru, popsány výzkumné případy využití softwaru a namodelovány konkrétní příklady, jak s pomocí softwaru pracovat na komplexní analýze hudebně-interpretačního výkonu včetně podpůrných funkcí softwaru.

MULTIDISCIPLINÁRNĚ ZAMĚŘENÝ ČLÁNEK V ČASOPISE S IMPAKTNÍM FAKTOREM

Článek bude prezentovat výsledky analýzy smetanovsko-dvořákovských skladeb s využitím vyvíjeného softwaru. Jedná se o propojení všech účastníků multidisciplinárního projektu. Budou zde popsány použité metody digitalizace nahrávek a vytvoření databáze nahrávek, zpracování dat pomocí strojového učení, technické zpracování softwaru a metodika analýzy hudebně-interpretačního výkonu. Předpokládá se publikování v open-access časopisu pro maximalizování dosahu a přístupu ke článku.

SPECIALIZOVANÁ DATABÁZE NAHRÁVEK SMETANOVSKO-DVOŘÁKOVSKÝCH SKLADEB

Specializovaná databáze nahrávek vznikne na základě akvizice, zpracování popisných metadatových záznamů a digitalizace obsahu relevantních nahrávek. Databáze bude po funkční stránce poskytovat obvyklé možnosti práce s vyhledáváním, přičemž kritéria budou uzpůsobena specifikům jednotlivých druhů zvukových nosičů i požadavkům koncových uživatelů. Součástí databáze bude funkce rozpoznávání datace nahrávky.

WORKSHOP FORMOU PREZENTACE PRO AUDIO INŽENÝRY

Workshop bude proveden formou přednášky na Vysokém učení technickém. Bude zde představen projekt, software, jeho algoritmy včetně využití umělé inteligence a strojového učení a možnosti zpracování výstupních dat. Vysvětleny budou technické metody, trénování neuronových sítí pro detekci rytmických parametrů, ale i návod pro používání softwaru uživatelem.

WORKSHOP VE FORMĚ PŘEDSTAVENÍ SPECIALIZOVANÉ DATABÁZE NAHRÁVEK PRACOVNÍKŮM PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

Workshop bude proveden formou interaktivního semináře v Národním muzeu. Bude zde představeno workflow práce se zvukovými nahrávkami se zaměřením na jejich identifikaci, ochranu, evidenci a získávání diskografických dat a následnou digitalizaci. Tyto pracovní postupy budou ilustrovány na tvorbě specializované databáze dvořákovských a smetanovských skladeb. Z workshopu bude pořízen záznam, který bude později dostupný online.

WORKSHOP PRO MUZIKOLOGICKOU ODBORNOU VEŘEJNOST

Workshop pro muzikologickou odbornou veřejnost je koncipován jako praktický seminář, jehož hlavním zaměřením jsou výzkumná využití softwaru pro analýzu hudebně-interpretačního výkonu. Kromě základního seznámení s uživatelským prostředím softwaru se účastníci budou věnovat zejména možnostem testování hypotéz za pomocí softwaru a testovací databáze. Seminář bude pořádán Masarykovou univerzitou. Z workshopu bude pořízen záznam, který bude později dostupný online.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info