Paměť zvuku

Výstupy projektu

SOFTWARE PRO ANALÝZU INTERPRETAČNÍHO VÝKONU

Software bude sloužit k automatické analýze interpretačního hudebního výkonu. Dalšími funkcemi budou segmentace hudebních motivů a nalezení duplicitních nahrávek v databázi. Díky využití neuronových sítí poskytne rychlou a přesnou detekci rytmickým parametrů; metody strojového učení budou aplikovány pro statistické zpracování výsledných dat a grafické rozhraní v rámci webové aplikace zajistí pohodlné použití koncovými uživateli. Součástí softwaru bude uživatelský manuál.

METODIKA PRO MUZIKOLOGICKÉ VYUŽITÍ SOFTWARU PRO ANALÝZU HUDEBNĚ-INTERPRETAČNÍHO VÝKONU

Certifikovaná metodika je zaměřená na muzikologické aspekty využití softwaru pro analýzu hudebně-interpretačního výkonu. Je specifikován rozsah výzkumných procedur, které lze s pomocí softwaru provést, Jsou rozebrány zásady správné interpretace výstupů softwaru. Rovněž jsou popsány výzkumné případy využití softwaru a namodelovány konkrétní příklady, jak s pomocí softwaru pracovat na komplexní analýze hudebně-interpretačního výkonu včetně podpůrných funkcí softwaru.

STUDIE

SPURNÝ, Lubomír, Matěj IŠTVÁNEK a Jan JIRASKÝ. Paměť zvuku (Smetana–Dvořák–Janáček. K metodě zpracování zvukových nahrávek pomocí nástroje MemoVision. Hudební věda. CZECH REPUBLIC: CZECH ACAD SCIENCES PRESS, 2023, LX, č. 4, s. 501-533, 34 s. ISSN 0018-7003. doi:10.54759/MUSICOLOGY-2023-0403. URL info 

SPECIALIZOVANÁ DATABÁZE NAHRÁVEK SMETANOVSKO-DVOŘÁKOVSKÝCH SKLADEB

Specializovaná veřejná databáze diskografických metadatových záznamů poskytuje informace o vybraných nahrávkách významných českých skladatelů, Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka vydávaných od dvacátých let 20. století až do současnosti. Na základě reprezentativního výběru v rámci řešení projektu jsou v databázi shromážděny informace o dvou vybraných klavírních cyklech obou skladatelů, kterými jsou České tance I a II, op. 21 Bedřicha Smetany a Poetické nálady op. 85, B161 (1889) Antonína Dvořáka. Zahrnuta jsou nejen metadata k historickým nahrávkám na starších typech zvukových nosičů (jako jsou standardní gramofonové desky), ale také údaje o nedávných a současných zvukových snímcích, včetně těch, které se zachovaly již pouze v digitální podobě. https://diskografie.nm.cz/diskografie/smetanovsko-dvorakovska-diskografie/

WORKSHOP FORMOU PREZENTACE PRO AUDIO INŽENÝRY

Workshop bude proveden formou přednášky na Vysokém učení technickém. Bude zde představen projekt, software, jeho algoritmy včetně využití umělé inteligence a strojového učení a možnosti zpracování výstupních dat. Vysvětleny budou technické metody, trénování neuronových sítí pro detekci rytmických parametrů, ale i návod pro používání softwaru uživatelem.

WORKSHOP VE FORMĚ PŘEDSTAVENÍ SPECIALIZOVANÉ DATABÁZE NAHRÁVEK PRACOVNÍKŮM PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ

Workshop bude proveden formou interaktivního semináře v Národním muzeu. Bude zde představeno workflow práce se zvukovými nahrávkami se zaměřením na jejich identifikaci, ochranu, evidenci a získávání diskografických dat a následnou digitalizaci. Tyto pracovní postupy budou ilustrovány na tvorbě specializované databáze dvořákovských a smetanovských skladeb. Z workshopu bude pořízen záznam, který bude později dostupný online.

WORKSHOP PRO MUZIKOLOGICKOU ODBORNOU VEŘEJNOST

Workshop pro muzikologickou odbornou veřejnost je koncipován jako praktický seminář, jehož hlavním zaměřením jsou výzkumná využití softwaru pro analýzu hudebně-interpretačního výkonu. Kromě základního seznámení s uživatelským prostředím softwaru se účastníci budou věnovat zejména možnostem testování hypotéz za pomocí softwaru a testovací databáze. Seminář bude pořádán Masarykovou univerzitou. Z workshopu bude pořízen záznam, který bude později dostupný online.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info