Paměť zvuku

Unikátní analytický nástroj pro interpretační praxi propojuje muzikologii s umělou inteligencí.


Cílem projektu je vytvoření analytického nástroje pro hudebně interpretační praxi. Projekt zkoumá využití strojového učení a umělé inteligence pro zachycení vývoje interpretace české hudby na příkladech klavírních skladeb B. Smetany a A. Dvořáka. Kromě orientace v databázi nahrávek (dílo, datace, interpret) umožní vyvíjený software analýzu expresivity interpretačního výkonu (rytmu a tempových změn).

Pomocí technického zpracování dosáhneme možnosti objektivnějšího porovnání historického vývoje hudebních nahrávek. Metody porovnávání interpretačně-hudebního přednesu budou vyvíjeny ve spolupráci s dalšími hudebními experty. Výstupem projektu bude metodika k muzikologickému využití softwaru, software, specializovaná databáze, článek v impaktovaném časopise a workshopy.


Aktuality

Informace
Název projektu: Paměť zvuku: Evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany
Poskytovatel podpory: TAČR
Doba řešení: 06/2021 – 12/2023
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Detaily

Navrhovaný software včetně metody objektivní hudební analýzy interpretačního výkonu bude na poli kombinace hudby a techniky jedinečným. V současné době neexistuje systém, který by dokázal objektivně určit odchylky interpretačního výkonu velkého množství nahrávek stejné skladby zahrané jinými interprety bez nutnosti manuálních střihů hudebních motivů, a navíc s přehledným číselným i grafickým statistickým vyhodnocením. Navrhovaný software navíc bude využívat obdobu algoritmu DTW (dynamického borcení časové osy) v kombinaci s tzv. chroma vektory pro automatickou segmentaci a následnou synchronizaci hudebních motivů. Výpočetní rychlost algoritmů je umocněna integrací neuronových sítí, které vysoce zvyšují efektivitu výpočtu parametrů.

Zahraniční projekty, které kombinují muzikologické výzkumy a oblast MIR, se nezabývají českou hudbou. Navíc nepropojují hudební analýzu a analytický nástroj s dalšími funkcemi pro hudební archivy a muzea. Digitalizace dosud nevyužitých hudebních médií skýtá možnost vytvoření unikátní databáze hudebních nahrávek českých skladatelů, které lze využít pro následnou muzikologickou analýzu. Námi navrhované řešení vytváří možnost objektivizace interpretační analýzy, která je snadno replikovatelná a využitelná pro budoucí výzkum. Další funkce softwaru, jako je například identifikace duplicitních skladeb a segmentace hudebních motivů, budou využity výzkumníky a pracovníky v archivech, muzeích, knihovnách a výzkumných institucí.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info